Politika privatnosti

Poštovani,

Hvala Vam što želite da se odazovete našem pozivu za zaposlenje odnosno angažovanje u društvu ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, sa sedištem na adresi: Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija.

S tim u vezi, ukoliko nam pošaljete Vašu radnu biografiju (CV), molimo Vas da imate u vidu da ćemo u tom trenutku početi sa prikupljanjem i obradom Vaših ličnih podataka, a koji se nalaze u radnoj biografiji.

Budući da ćete nam Vi poslati Vašu radnu biografiju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

 

Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša biografija adekvatnija za radno mesto odnosno angažovanje u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu radnu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu radnu biografiju koristiti isključivo za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

 

Takođe, prilikom intervjua za eventualno angažovanje, u našim prostorijama, dobićete upitnik koji je neophodno popuniti radi održavanja intervjua i eventualnog daljeg kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanje. Upitnik treba da bude popunjen sa nizom Vaših ličnih podataka, kao što su: ime i prezime; pol; datum rođenja; mesto rođenja; adresa (stalna i boravišna); broj telefona (fiksni i mobilni); privatna email adresa. U slučaju da popunite upitnik, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za navedenu svrhu.

 

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: hr@ananas.rs

 

Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lične podatke koje ste nam dostavili u radnoj biografiji i upitniku ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana prijema radne biografije odnosno popunjavanja upitnika, te ćemo ih nakon toga obrisati. Naravno, ukoliko opozovete pristanak ranije, lični podaci će biti obrisani odmah nakon opoziva pristanka.

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na: hr@ananas.rs

 

 

S poštovanjem,

Vaš ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd-Novi Beograd